In mijn verhalen is de zoektocht naar liefde een bindende factor. Een kind zoekt naar de liefdevolle aandacht en waardering van zijn ouders. Soms groeit het op in een moeilijke thuissituatie bijvoor-beeld wanneer één van de ouders een psychische aandoening heeft. Ook worden pijn en tekort vaak generaties lang doorgegeven. Als we volwassen zijn, worstelen we vaak nog steeds met de behoefte aan waardering en aandacht van anderen.Zoeken we de liefde in een partner. Willen we uitblinken in ons werk. In de perioden in je leven waarin het allemaal niet zo soepel loopt, ga je misschien op zoek naar de liefde in jezelf. Dat liefde belangrijk is, weten we allemaal wel, maar hoe vind je de juiste vorm van liefde waar je optimaal gelukkig van wordt? De liefde is er diep van binnen altijd al, we hoeven alleen uit het verhaal te stappen waar we in zitten om het te voelen.

kijk naar 'mij', zie me niet zoals 'jij' wil

kijk in het echt met oprechte blik

dat mooie kind dat ben ik, ja 'Ik'

zeg het tegen me, blijf niet zo stil


zeg dat ik het goed doe, dat ik goed ben

hoe lang moet ik onzeker verder gaan

wanneer zal ik sterk verankerd staan

in jouw ogen zie ik niet de Ik die 'ik' ken


weet wat ik met heel mijn hart verlang

kun je dat niet aan me zien en horen?

dat maakt me bang, machteloos bang


wanneer de belangstelling verloren?

je laat me zoeken mijn leven lang

de sleutel ben 'Ik', opnieuw geboren